0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Phường Thanh Sơn năm 2017, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls), (.jpg).

Quảng Ninh là một Tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ Quốc, là hình ảnh của đất nước Việt Nam thu nhỏ với diện tích 5.938 km2, Quảng Ninh có rừng, có biển, có biên giới đất liền với Trung Quốc dài 132 km, giầu tài nguyên khoáng sản, nhân dân lao động cần cù, sáng tạo, có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân vùng mỏ. Với tiềm năng rất lớn về công nghiệp, cảng biển, và đặc biệt là du lịch. Trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng phát triển đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, nhiều khu dân cư, nhiều công trình công cộng được mọc lên làm thay đổi diện mạo của tỉnh, thành phố. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội đã có nhiều khu đô thị mọc lên một phần nào đã đáp ứng được nhu cầu đất ở của nhân dân. Mục tiêu đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Thanh Sơn sẽ một phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong khu vực với một khu dân cư có quy mô, hiên đại, đầy đủ cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Đồ án “Quy hoạch chi tiết xây dựng - tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần gốm xây dựng Thanh Sơn” sẽ từng bước hoàn thiện quy hoạch chung của thành phố Uông Bí đồng thời tạo nên một khu đô thị có hạ tầng cơ sở đồng bộ, tạo nên một bộ mặt mới cho thành phố Uông Bí. Ngoài ra còn đáp ứng một phần về nhu cầu đất ở cho nhân dân địa phương và nhu cầu phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 4560 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Thanh Sơn tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí

- Mục tiêu Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Quang Trung, phường Quang Trung: Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà soát đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hạ tâng kỹ thuật. Hình thành được một khu dân cư với quy mô hiện đại, đáp ứng nhu cầu về cảnh quan, hội tụ đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Lập kế hoạch và phân kỳ đầu tư một cách hợp lý để Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng - tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần gốm xây dựng Thanh Sơn phát triển một cách hiệu quả nhất. Góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong công cuộc xây dựng và phát triển chung của thành phố Uông Bí. Làm cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng. Làm cơ sở quản lý xây dựng theo quy hoạch. Sự hình thành và phát triển khu ở tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần gốm xây dựng Thanh Sơn sẽ góp phần hình thành một khu dân cư có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đất ở của một bộ phận dân cư của nhân dân thành phố Uông Bí, làm tăng quỹ đất ở cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất điều chỉnh

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng san nền điều chỉnh

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng giao thông điều chỉnh

+ Bản vẽ hệ thống điện trung áp – hạ áp

+ Bản vẽ hệ thống cấp điện chiếu sáng

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng cấp nước điều chỉnh

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng hệ thống thoát nước mưa điều chỉnh

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng hệ thống thoát nước sinh hoạt

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi