0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Mở rộng, nâng công suất trạm xử lý nước thải, mỏ than Đồng Vông, tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Phạm vi, ranh giới: Thuộc mỏ than Đồng Vông, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vị trí cụ thể như sau:

  + Phía Bắc giáp cửa lò +131 mỏ than Đồng Vông;

  + Phía Đông giáp suối thoát nước hiện trạng

  + Phía Tây, Nam giáp các hạng mục phục vụ sản xuất trong mỏ than Đồng Vông.

- Tổng Diện tích lập quy hoạch: 2.639,9m2 gồm 3 khu. Trong đó:

  + Khu I được giới hạn bởi các điểm 1, 2,...,10 có diện tích: 1.909,1m2. Là khu vực để xây dựng trạm xử lý nước thải;

  + Khu II được giới hạn bởi các điểm B1,B2,B3,B4 có diện tích: 348,8m2. Là khu vực để xây dựng bể điều hòa mới;

  + Khu III được giới hạn bởi các điểm N1, N2,...,B1,N9,....,N17,A1 có diện tích: 382,0m2.Là khu vực xây dựng tuyến ống dẫn nước từ bể điều hòa xây mới về trạm xử lý.

 - Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết Mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải + 131 mỏ than Đồng Vông tại phường Vàng Danh - tỉnh Quảng Ninh là: Giúp Thu gom, xử lý triệt để toàn bộ lượng nước thải dư thừa của cửa lò +131khu Đồng Vông. Xử lý lượng nước thải dư thừa trên đạt quy chuẩn QCVN 40: 2011/BTNMT (cột A) trước khi xả ra môi trường. Đảm bảo môi trường nguồn nước tiếp nhận. Tạo cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch trong khu vực nghiên cứu làm cơ sở triển khai lập dự án đầu tư.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết Mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải + 131 mỏ than Đồng Vông tại phường Vàng Danh - tỉnh Quảng Ninh: năm 2020

- Được UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày  15 tháng 3 năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết Mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải + 131 mỏ than Đồng Vông tại phường Vàng Danh - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải + 131 mỏ than Đồng Vông tại phường Vàng Danh - tỉnh Quảng Ninh

*) Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng TXLNT

+ QH 02: Bản vẽ phương án thiết kế

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

(huycuong-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi