0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: Số: 6380/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Mặt bằng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.

- Mục tiêu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà vườn tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh: Cụ thể hóa kế hoạch đầu tư xây dựng dự án khu nhà vườn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Xây dựng dự án khu nhà vườn có quy mô hoàn chỉnh, hiện đại, đầy đủ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Uông Bí. Đảm bảo sự thống nhất về kiến trúc trong tổng thể quy hoạch đồng thời kết hợp chặt chẽ với hiện trạng thực tế phục vụ cho yêu cầu dân sinh.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê hoạch: QĐ Số: 6380/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Mặt bằng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư phường Nam Khê

+ Bản vẽ bổ sung kích thước

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi