0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà văn hóa khu Phương An phường Phương Nam, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Địa điểm lập quy hoạch: Tại khu Phương An, phường Phương Nam thành phố Uông Bí. Có Ranh giới như sau:

   + Phía Bắc giáp đất nông nghiệp.

   + Phía Đông giáp đất ao nuôi thủy sản.

   + Phía Tây giáp đường dân cư hiện trạng.

   + Phía Nam giáp đất dân cư hiện có.

- Diện tích khu đất: 1.569,02m² (0,157 ha).

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 7689/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà văn hóa khu Phương An phường Phương Nam, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh: năm 2020

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà văn hóa khu Phương An phường Phương Nam, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh là: xây dựng mới nhà văn hóa khu Khu Phương An để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa là việc quan trọng đối với người dân. Công trình là nơi diễn ra các lễ hội truyền thống, hội họp của cán bộ, nhân dân nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập huấn, chuyển giao kiến thức khoa học, kỹ thuật sản xuất, giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn. Hội trường nhà văn hoá còn là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần của người dân địa phương.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà văn hóa khu Phương An phường Phương Nam, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01A: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 01B: Bản vẽ hiện trạng khu đất

(huycuong-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi