0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị Chạp Khê, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Uông Bí đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2002 đang dần được hình thành. Bên cạch đó Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Uông Bí giai đoạn 2009-2020 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 07/07/2009 Từ đó đến nay thị xã Uông Bí đã và đang dần từng bước cụ thể hoá quy hoạch xây dựng đã được duyệt nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Thực hiện mục tiêu phát triển đô thị theo nghị quyết Đảng bộ của tỉnh Quảng Ninh, nhằm từng bước thực hiện quá trình cải tạo, xây dựng phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị chung của cả nước. Mục tiêu tới năm 2011 thị xã Uông Bí sẽ trở thành thành phố. Trong những năm qua, thị xã Uông Bí đã không ngừng được phát triển thành đô thị với nhiều tiềm năng lớn như: khai thác than, chế biến than, sản xuất điện, xi măng, cơ khí máy mỏ, giáo dục đào tạo, y tế, dịch vụ, du lịch, văn hoá, tín ngưỡng, hạ tầng đô thị, nhà ở. Để từng bước thực hiện Quy hoạch chung xây dựng đô thị Uông Bí, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và dần tạo dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hướng tới mục tiêu thị xã Uông Bí trở thành thành phố thì việc chuyển đổi Khu công nghiệp Chạp Khê nằm giữa khu dân cư thành Khu đô thị Chạp Khê tại phường Nam Khê thị xã Uông Bí là phù hợp.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Uông Bí giai đoạn 2009-2020)

- Mục tiêu quy hoạch: Thực hiện mục tiêu phát triển đô thị theo nghị quyết Đảng bộ của tỉnh Quảng Ninh, nhằm từng bước thực hiện quá trình cải tạo, xây dựng phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị chung của cả nước. Mục tiêu tới năm 2011 thị xã Uông Bí sẽ trở thành thành phố. Trong những năm qua, thị xã Uông Bí đã không ngừng được phát triển thành đô thị với nhiều tiềm năng lớn như: khai thác than, chế biến than, sản xuất điện, xi măng, cơ khí máy mỏ, giáo dục đào tạo, y tế, dịch vụ, du lịch, văn hoá, tín ngưỡng, hạ tầng đô thị, nhà ở. Để từng bước thực hiện Quy hoạch chung xây dựng đô thị Uông Bí, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và dần tạo dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hướng tới mục tiêu thị xã Uông Bí trở thành thành phố thì việc chuyển đổi Khu công nghiệp Chạp Khê nằm giữa khu dân cư thành Khu đô thị Chạp Khê tại phường Nam Khê thị xã Uông Bí là phù hợp. Nhằm thực hiện đúng theo chủ trương của tỉnh Quảng Ninh và thị xã Uông Bí về việc chuyển đổ Khu công nghiệp Chạp Khê thành khu dân cư đô thị thì việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư đô thị Chạp Khê là rất cần thiết nhằm cụ thể hoá cơ cấu sử dụng đất, phân khu chức năng trong đô thị đảm bản theo đúng quy chuẩn, quy phạm của nhà nước góp phần vào công tác quản lý sử dụng đất của địa phương và có cơ sở để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị Chạp Khê, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch Xuân Lãm

+ Bản vẽ quy hoạch điện cao áp

+ Bản vẽ quy hoạch điện hạ áp

+ Bản đồ quy hoạch giao thôngchiều cao

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi