0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Máng Lao, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh năm 2008

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được phê duyệt tại: QĐ số 2782/QĐ-UBND về việc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Máng Lao, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

- Thời điểm quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Máng Lao, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh năm 2008

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch chung

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch san nền

+ Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa

+ Bản đồ chỉ giới xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch mặt bằng cấp điện cao thế

+ Bản đồ cấp điện chiếu sáng

+ Bản đồ quy hoạch mặt bằng cấp điện hạ thế

+ Bản đồ hiện trạng quy hoạch

+ Bản vẽ liên hệ vùng

+ Bản đồ tổng mặt bằng

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi