0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, Tỉnh Sơn La đến năm 2030

Định dạng tài liệu : (.dwg), (.doc)

* Thông tin đồ án lập quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch : Năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch

- Bản vẽ:

+QH_01: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

+QH_02: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất,kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội

+QH_03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+QH_04: Bản đồ đánh giá tổng hợp đất xây dựng

+QH_05: Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

+QH_06: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+QH_07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+QH_08: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

+QH_09: Bản đồ định hướng cao độ nền và thoát nước mưa

+QH_10: Bản đồ định hướng cấp nước

+QH_11: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+QH_12: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

+QH_13: Bản đồ định hướng thoát nước thải quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+QH_14: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

(ThanhPhuong99 -Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi