0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Uông Bí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Trong những năm qua, thực hiện chính sách đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Công tác bảo vệ môi trường cũng ngày càng được quan tâm và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Việt Nam đã tham gia vào các Công ước Quốc tế, ban hành nhiều văn bản luật như Luật môi trường,  Luật khoáng sản, Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng,… Ngày 02/12/2003, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc đánh giá thực trạng môi trường của thành phố Uông Bí và đưa các yếu tố môi trường vào quy hoạch phát triển của các ngành, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất để đưa ra các biện pháp điều chỉnh, đảm bảo môi trường của thành phố Uông Bí phù hợp với chiến lược phát triển môi trường của tỉnh Quảng Ninh từ nay đến 2020 là yếu tố hết sức quan trọng.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Uông Bí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh: năm 2015

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Uông Bí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh: Nhằm định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thành phố. Đề xuất các định hướng chiến lược bảo vệ môi trường thành phố Uông Bí, trọng tâm là các vấn đề môi trường cấp bách ở ngành công nghiệp khai thác than, ngành công nghiệp sản xuất xi măng, ngành công nghiệp nhiệt điện, du lịch dịch vụ, môi trường khu vực dân cư, khu vực đô thị hoá ở các phường, xã, môi trường vùng nông thôn và nông nghiệp.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh báo cáo Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Uông Bí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Uông Bí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch bảo vệ môi trường

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ phân vùng

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng môi trường

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng môi trường đất

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng môi trườmng không khí

(huycuong-thieuxuan-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi