0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh quy mô đô thị loại II đến năm 2030 – tỉnh Trà Vinh

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh quy mô đô thị loại II đến năm 2030 – tỉnh Trà Vinh

- Ngày 12/4/2007, đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị xã Trà Vinh, quy mô đô thị loại III đến năm 2025 được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt theo Quyết định số 574/QĐ-UBND. Đây là cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành quản lý sử dụng đất, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, phát triển kinh tế của thành phố trong  thời gian qua. Từ những biến đổi và tác động, những vấn đề đặt ra cho công tác quy hoạch thành phố Trà Vinh được nghiên cứu từ năm 2001 và điều chỉnh năm 2007 có nhiều điểm không còn phù hợp nữa, đòi hỏi phải thay thế bằng một đồ án quy hoạch chung mới cho thành phố đến năm 2020, với tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, một trong những trung tâm đô thị phát triển bền vững với môi trường xanh sạch của Tỉnh nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước nói chung.

- Được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 2134-QĐ/UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015

- Mục tiêu của đồ Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh quy mô đô thị loại II đến năm 2030 – tỉnh Trà Vinh : Nhằm giúp Cụ thể hóa chiến lược tổng thể hệ thống đô thị Quốc gia, phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và vùng Tỉnh  Trà Vinh đến năm 2020. Định hướng phát triển không gian đô thị, sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật TP. Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Làm cơ sở để quản lý xây dựng và phát triển đô thị về sử dụng đất đai, không gian kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh quy mô đô thị loại II đến năm 2030 – tỉnh Trà Vinh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

+ QH 02: Bản vẽ tổc chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi