0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất ga 1 cáp treo Yên Tử - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Vị trí, địa điểm quy hoạch: Vị trí quy hoạch tại Khu ga 1 cáp treo Yên Tử - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí nằm trong khu dịch vụ của khu vực bảo vệ II thuộc Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/02/2013.

- Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 39.725,5 m2 (3,97 ha) được giới hạn và khép góc bởi các điểm M1, M2, ..., M13 như trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Diện tích và ranh giới điều chỉnh quy hoạch giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết khu ga trên - ga dưới cáp treo Yên Tử - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 22/01/2001.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất ga 1 cáp treo Yên Tử - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất ga 1 cáp treo Yên Tử - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất

+  Bản vẽ sơ đồ kết cấu nhà

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng

+ Bản vẽ sơ đồ kỹ thuật

+ Bản vẽ sơ đồ quy hoạch điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất

 

(huycuong-thieuxuan-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi