0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu: (.pdf)

- Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 lần đầu tiên được triển khai lập ở nước ta theo quy định tại Luật Quy hoạch (2017), Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 08/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hạ tầng thông tin và truyền thông (TTTT) trong chiến lược chung của đất nước tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trên các mặt trận kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng … của đất nước và đang tiếp tục hội nhập sâu rộng với thế giới. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ tạo ra nhiều thay đổi lớn liên quan đến hạ tầng TTTT (Lĩnh vực bưu chính là nền tảng thương mại điện tử và logistics, hạ tầng viễn thông chuyển dịch thành hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)phát triển thành chuyển đổi số...)

- Thời điểm lập dự thảo quy hoạch: Năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

- Bản vẽ (.pdf):

+ Bản đồ hiện trạng bưu chính viễn thông

+ Bản đồ quy hoạch bưu chính

+ Bản đồ hiện trạng truyền dẫn quốc tế

+ Bản đồ hiện trạng truyền dẫn liên tỉnh

+ Bản đồ quy hoạch mạng truyền dẫn liên tỉnh

+ Bản đồ quy hoạch trung tâm dữ liệu quốc gia

+ Bản đồ quy hoạch trung tâm dữ liệu vùng

+ Bản đồ hiện trạng công nghiệp công nghệ thông tin

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi