0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển Công Nghiệp thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Uông Bí đang đứng trước nhiều cơ hội và lợi thế cũng như sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng. Việc xây dựng “Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Uông Bí đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” có ý nghĩa rất quan trọng. Với quan điểm và tư duy quy hoạch đối với một thành phố mới, đề án sẽ đánh giá các tiềm năng, nguồn lực và thế mạnh tại địa bàn, xây dựng định hướng phát triển công nghiệp, để đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng thành phố, đáp ứng mong muốn của lãnh đạo và nhân dân thành phố Uông Bí.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch phát triển Công Nghiệp thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh: năm 2015

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch phát triển Công Nghiệp thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh: Định hướng phát triển, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, ngành thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của công nghiệp thành phố Uông Bí duy trì mục tiêu bằng và cao hơn tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp của tỉnh. Riêng khối CN-TTCN địa phương, theo mục đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Uông Bí lần thứ XVIII phấn đấu đạt tốc độ tăng bình quân lớn hơn 25%/năm. Công nghiệp Uông Bí phải luôn duy trì là ngành kinh tế trọng tâm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh báo cáo Quy hoạch phát triển Công Nghiệp thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Công Nghiệp thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh

(huycuong-thieuxuan-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi