0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Trường Đại học Ngoại thương tại phường Nam Khê thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.doc), (.dwg)

- Xuất phát từ yêu cầu thực tế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực chất luợng cao được đào tạo cơ bản chính quy. Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường đại học Ngoại Thương cơ sở Quàng Ninh tại Phường Nam Khê Thành phố Uông Bí là vô cùng cần thiết theo định hướng phát triển chung trong thời gian tới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Thành Phố Uông Bí và Tỉnh Quảng Ninh.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch xây dựng Trường Đại học Ngoại thương tại phường Nam Khê thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh: năm 2013

- Mục tiêu của Quy hoạch xây dựng Trường Đại học Ngoại thương tại phường Nâm Khê thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là: Giúp thiết lập được một môi trường đô thị hiện đại, tiện nghi cao. Hình thành tổ hợp không gian kiến trúc có sự hài hòa chung về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Khi hoàn thành Trường đại học Ngoại thương Cơ sở Quảng Ninh sẽ là một trung tâm đào tạo - nghiên cứu trong cơ cấu quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và vùng Đông Bắc núi chung. Tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong các cấp độ: đại học và sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp các chuyên gia về các lĩnh vực như Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Kinh tế kinh doanh quốc tế, Tài chính, Ngân hàng, Thuế - Hải quan, Kinh tế biển, ngoại ngữ ... Thu hút nhân tài cho chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh thông qua việc tuyển sinh và đào tạo cho sinh viên các tình trên địa bàn cả nước về học tập và làm việc tại Quảng Ninh.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng Trường Đại học Ngoại thương tại phường Nam Khê thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

+ Tờ trình xin phê duyệt Quy hoạch xây dựng Trường Đại học Ngoại thương tại phường Nam Khê thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng KTCQ, hệ thống HTKT và đánh giá đất xây dựng

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ định quy hoạch chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ thiết kế kỹ thuật đô thị

+ CN 01: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ GT 01: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng giao thông

+ SN 01: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng san nền

+ QH 10A: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch mạng điện trung áp, hạ áp

+ QH 10B: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch mạng điện chiếu sáng

+ TH 01: Bản vẽ sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ TNM 01: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước mặt

+ TNT 01: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước thải

(huycuong-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi