0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Đầm Hà là huyện nằm giữa khu vực miền Đông của tỉnh. Có địa hình miền núi, trung du, và vùng đồng bằng ven biển. Địa hình cao ở phía Bắc, Tây Bắc và thấp dần về phía Nam. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: trên toàn bộ ranh giới đất tự nhiên của huyện Đầm Hà bao gồm : đất nổi: 31025,02ha. Mặt nước và các đảo: 10416,4ha. Tổng cộng: 41441,42ha.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh : “Phát triển nhanh, vững chắc, toàn diện, hướng tới cơ cấu kinh tế (nông, lâm, thủy sản, thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng). Nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế, mối quan hệ giữa phát triển vùng huyện Đầm Hà với các vùng khác trong tỉnh Quảng Ninh, cùng với các địa phương khác trong khu vực Đông Bắc và vùng duyên hải Bắc Bộ. Xác định những khâu ưu tiên, đột phá và xây dựng các chương trình dự án ưu tiên và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện quy hoạch theo giai đoạn. Cung cấp thông tin định hướng đầu tư, xây dựng phát triển đô thị và nông thôn của huyện Đầm Hà.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển giao thông

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi