0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại: QĐ số 365/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Ảng

- Mục tiêu của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên là: để đảm bảo tính đồng nhất của hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

* Thời điểm lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mường Ảng

+ Báo cáo đề cương quy hoạch sử dụng đất Mường Ảng

+ Tờ trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Ảng

+ Các bảng tính toán

+ Văn bản pháp lí

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch Mường Ảng

+ Bản đồ quy hoạch các xã

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi