0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản báo cáo tình hình xin chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận.

+ Văn bản báo cáo tổng hợp tình hình các Khu công nghiệp

+ Văn bản báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong năm 2020

+ Các văn bản pháp lý

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(mailan-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi