0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đôn Phong giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Xã Đôn Phong là một xã của huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm huyện 30 km và giáp với các xã như sau: Phía Bắc giáp huyệ Ba Bể; Phía Nam giáp xã Quang Thuận - huyện Bạch Thông; Phía Tây giáp huyện Chợ Đồn; Phía Đông giáp xã Vi Hương, Lục Bình, Hà Vị - huyện Bạch Thông và xã Dương Quang thị xã Bắc Kạn.

- Phạm vi quy hoạch: Toàn bộ diện tích trong địa giới hành chính xã với diện tích tự nhiên  12.759,03 ha.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

- Mục tiêu của đồ án là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 13 % trở nên. Thu nhập bình quân đầu người >10 triệu đồng vào năm 2015 và >19 triệu đồng vào năm 2020. Cơ cấu kinh tế năm 2015: nông nghiệp chiếm 80 %; công nghiệp và  TTCN chiếm 10%; thương mại dịch vụ chiếm 10%. Đến năm 2020 cơ cấu các ngành tương ứng là: 70% - 15% - 15%. Quy hoạch chợ và phát triển các loại hình dịch vụ như vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng, thông tin, thu mua hàng nông sản... Quy hoạch giữ nguyên hệ thống thôn bản như hiện tại, cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư cũ. Quy hoạch các khu đất ở mới để đáp ứng nhu cầu về đất ở từ việc tăng dân số. Quy hoạch nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất như đường nội đồng, hệ thống thủy lợi...

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đôn Phong giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đôn Phong giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất năm 2010

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch định hướng phát triển không gian toàn xã

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sản xuất

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QHTT 01-02: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất

+ QHTT 03-04: Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước khu trung tâm

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi