0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nguyên Phúc giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nguyên Phúc giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

+ Quy định quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất năm 2010

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch định hướng phát triển không gian toàn xã

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sản xuất

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QHTT 01-02: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất

+ QHTT 03-04: Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước khu trung tâm

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi