0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nông Thượng giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Xã Nông Thượng nằm phía Tây của thị xã Bắc Kạn là vùng đồi núi cao, độ dốc lớn, độ cao trung bình khoảng 500-600m. Chỉ có đường liên xã chạy qua, nhưng mặt đường đã cũ nên hết sức khó khăn cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Toàn xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 2185,18 ha với nhiều thành phần dân tộc. Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu gần trung tâm xã, các thôn xa mật độ dân cư ít

- Việc Quy hoạch xây dựng xã Nông Thượng - Thị xã Bắc Kạn nhằm đánh giá rõ các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đưa ra định hướng phát triển về không gian, về mạng lưới dân cư, về hạ tầng kỹ thuật, xã hội nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh vốn có của địa phương, đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý xây dựng, quản lý đất đai của địa phương theo Chương trình Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước đề ra là một yêu cầu cấp thiết.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

- Được UBND thị xã Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nông Thượng giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn là: Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn mới khang trang, hiện đại, lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống trên địa bàn xã. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng được các yêu cầu sản xuất và sinh hoạt. Khai thác hiệu quả các quỹ đất, rà soát quỹ đất và có phương án sử dụng hợp lý trên cơ sở phát triển bền vững. Tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan các điểm dân cư góp phần hoàn thiện quy hoạch xã nông thôn mới. Quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn: thủy lợi, giao thông,... góp phần thúc đẩy sản xuất, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nông Thượng giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

+ Các bảng tính toán

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2011

+ QH_03: Bản vẽ không gian tổng thể toàn xã

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sản xuất

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH_08: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH_09: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi