0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch Nông thôn mới xã Đá Bạc huyện Châu Đức – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Quy hoạch Nông thôn mới xã Đá Bạc huyện Châu Đức – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Xã Đá Bạc nằm ở phía Nam huyện Châu Đức, có diện tích tự nhiên toàn xã là 4.332,86ha. Ranh giới tiếp giáp với các đơn vị hành chính như sau:

 + Phía Bắc giáp các xã Bình Ba, Bình Giã và Bình Trung.

 + Phía Tây giáp 2 xã Suối Nghệ và Nghĩa Thành.

 + Phía Đông giáp xã Suối Rao.

 + Phía Nam giáp xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) và xã Long Phước (TP. Bà Rịa).

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đá Bạc là: Nhằm ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Giữ gìn và phát huy những giá tri truyền thống của địa phương. Khai thác những tiềm năng, thế mạnh của xã nhằm sử dụng một cách hiệu quả nhất quỹ đất của xã. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, giữ vững danh hiệu là vùng cung cấp lương thực của Huyện, đồng thời phát triển mô hình trồng lúa giống, lúa chất lượng cao. Phát triển các loại hình dịch vụ thương mại. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch Nông thôn mới xã Đá Bạc huyện Châu Đức – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch không gian

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp

(huycuong-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi