0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Hòa định hướng đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Vị trí: Xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ định hướng thoát nước thải

-QH02: Bản đồ định hướng thoát nước mưa

-QH03: Bản đồ định hướng cấp nước

-QH04: Bản đồ định hướng  thông tin liên lạc

-QH05: Bản đồ định hướng cấp điện toàn xã

-QH06: Bản đồ định hướng phát triển không gian toàn xã

-QH07: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

 (nhh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi