0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.pdf) (.docx) (.xlsx) (.jpg)

 Nhà tù Sơn La được xây dựng từ năm 1908, qua nhiều lần củng cố, mở rộng và tồn tại đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày nay, di tích lịch sử Nhà tù Sơn La thuộc phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích đã đạt được những kết quả tốt nhưng khu di tích hiện tại chưa tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa của một di tích Quốc gia đặc biệt. Mặc dù đã là một địa chỉ văn hoá để tham quan và nghiên cứu nhưng Khu di tích mới chỉ mang tính lưu giữ để giới thiệu với du khách một số thông tin về Nhà tù Sơn La nên sức hút và tầm vóc còn khiêm tốn.

Mục tiêu của công trình Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: nhằm xác định đặc trưng, giá trị tiêu biểu của di tích và di sản văn hóa phi vật thể gắn với di tích; đề xuất biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, các di vật, bảo vật quốc gia và các di sản văn hóa phi vật thể tại di tích; làm căn cứ pháp lý để lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích gốc và các hạng mục công trình tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; xây dựng các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khuôn viên di tích, các công trình phục vụ du khách.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ(CAD):

- Bản vẽ XR_Hien-Trang

- Bản vẽ XR_Khung Ten-NTSL

- Bản vẽ QH-09 Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- Bản vẽ QH-10 bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản vẽ QH-11 bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản vẽ QH-12 bản quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

- Bản vẽ QH-13 bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- Bản vẽ QH-14 bản đồ tổng hợp đường dây đường ống  

- Bản vẽ QH-15 bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản vẽ so ke hoach (jpg)

- Bản vẽ XR_Canh Quan

- Bản vẽ XR_Giao-thong

- Bản vẽ QH-13 bản đồ xác định các khu bảo vệ và cắm mốc di tích

- Bản vẽ QH-04 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng

- Bản vẽ QH-05 bản đồ định hướng tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ QH-07 Thiết kế đô thị

- Bản vẽ QH-06 bản đồ định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

- Bản vẽ QH-08 bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Bản vẽ QH-02B bản đồ hiện trạng kiến trúc, cảnh quan khu vực di tích

- Bản vẽ QH-02C bản đồ đánh giá hiện trạng di tích  

- Bản vẽ QH-02A bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp  

- Bản vẽ QH-01 bản đồ vị trí du tích và muối liên với di tích khác trong khu vực

- Bản vẽ bản đồ 01 vị trí các điểm di tích trong thành phố Sơn La (jpg)

- Bản vẽ Bản đồ mặt bằng di tích lịch sử Cây Đa Bản Hẹo (jpg)

- Bản vẽ MD (jpg)

(Thanhphuong99-LamPhuong-Acvn18)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi