0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch khu dân cư và tái định cư cho các hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của khu xử lý chất thải rắn Khe Giang tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Căn cứ nhu cầu cấp bách của việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Uông Bí, việc duy trì hoạt động của nhà máy xử lý chất thải rắn tại khu vực Khe Giang, xã Thượng Yên Công đã được UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá là nhu cầu rất cần thiết và cấp bách được thể hiện quan văn bản số 4846/UBND-MT ngày 05 tháng 7 năm 2017.

- Do tính cần thiết và cấp bách về hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn và bãi chôn lấp rác thải tại khu vực Khe Giang thì việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của dự án, việc lập quy hoạch khu dân cư tái định cư dự án khu xử lý và chôn lấp chất thải rắn tại xã Thương Yên Công, thành phố Uông Bí là hết sức cần thiết và cấp bách.

- Thời điểm thành lập: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch khu dân cư và tái định cư cho các hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của khu xử lý chất thải rắn Khe Giang tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ sơ bộ Thượng Yên Công

+ Sơ đồ vị trí quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ hiện trạng

+ Bản đồ quy hoạch san nền

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi