0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Phạm vi, ranh giới: toàn bộ ranh giới hành chính huyện Vũ Quang (gồm có: thị trấn Vũ Quang và các xã Hương Minh, Quang Thọ, Thọ Điền, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Liên, Đức Hương, Ân Phú), với tổng diện tích tự nhiên: 637,66 km2 .

- Phía Tây Bắc: giáp huyện Hương Sơn.

- Phía Tây Nam: giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Phía Đông Bắc: giáp huyện Can Lộc và huyện Đức Thọ.

- Phía Đông Nam: giáp huyện Hương Khê.

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh. Phát huy thế mạnh của huyện, các tiềm năng về thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội. Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở kinh tế - xã hội (cụm công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội…); khung hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cấp tỉnh, cấp huyện để phát triển kinh tế - xã hội của cả huyện theo hướng cân bằng và bền vững. Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị - nông thôn vùng huyện, xác định tính chất quy mô của hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo nâng cấp, xây mới, phân loại đô thị…Bảo vệ môi trường, di sản văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, lập chương trình, kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 4431/QĐ – UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

- Thời điểm quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông vùng huyện

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi