0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực hai bên tuyến đường vào khu các công trình quân sự tỉnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Hà Nam là tỉnh nằm ở khu vực có vị trí chiến lược cả về kinh tế, chính trị, quân

sự, quốc phòng an ninh. Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng

cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ của tỉnh Hà Nam, gắn với thực hiện các

chính sách hậu phương quân đội, tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng huấn luyện. Kim Bảng là huyện nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam với vị trí tiếp giáp:

+ Phía Bắc: Giáp các huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

+ Phía Tây: Giáp huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình

+ Phía Đông: Giáp thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý

+ Phía Nam: Giáp huyện Thanh Liêm. Quy hoạch vùng huyện Kim Bảng đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển là đô thị, công nghiệp, trung tâm dịch vụ, du lịch trọng điểm của huyện, khu bảo vệ cảnh quan thiên nhiên hệ sinh thái. Định hướng xây dựng và phát triển huyện Kim Bảng trở thành đô thị loại IV và thành lập thị xã trước năm 2025; đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2030; hướng tới hình thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại có bản sắc và phát triển bền vững vào năm 2050.

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa quy hoạch vùng huyện Kim Bảng, quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Làm cơ sở để xác định, quản lý quỹ đất phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong vùng khai thác khoáng sản. Quản lý, bảo vệ giá trị không gian cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái trong

khu vực. Xây dựng công trình giao thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực. Cập nhật các dự án khai thác mỏ, bãi chế biến và các dự án có liên quan, làm cơ sở để quản lý, khai thác có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 143/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực hai bên tuyến đường vào khu các công trình quân sự Tỉnh

- Thời điểm quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực hai bên tuyến đường vào khu các công trình quân sự tỉnh

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ QH02: Bản đồ quy hoạch tổng hợp hiện trạng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH10: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi