0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Gia Lộc là một huyện thuộc tỉnh Hải Dương có 18 đơn vị hành chính, trong đó có 17 xã và  01 thị trấn. Quy mô diện tích toàn huyện là 9.970,63ha. Trung tâm huyện cách thủ đô Hà Nội khoảng 60km về phía Tây; Cách thành phố Hải Dương khoảng 7km; Cách thành phố Hưng Yên 35km; Cách thành phố tỉnh Thái Bình khoảng 45km. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc là một phần mục tiêu và giải pháp có tầm chiến lược của tỉnh, làm cơ sở lập Quy hoạch chung xây dựng các đô thị khác trên địa bàn huyện Gia Lộc, tạo ra cơ sở pháp lý hướng dẫn, kiểm soát được quá trình phát triển hệ thống đô thị. Làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch trên địa bàn và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, lập kế hoạch quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, các nguồn lực hợp lý nhằm nâng cao chất lượng phát triển kinh tế- xã hội. Góp phần thúc đẩy nhanh chóng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa huyện Gia Lộc.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương: năm 2020

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương là: Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Gia Lộc phù hợp với quy hoạch sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ; đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đáp ứng một trong những tiêu chí cần thiết để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Định hướng phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn trên cơ sở phân bố hợp lý mạng lưới khu, cụm công nghiệp – đô thị đồng bộ, hiện đại về hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo môi trường, giữ vai trò là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và lân cận. Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Gia Lộc sẽ giúp địa phương tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện để giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Huyện.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dươn

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ tổ chức hệ thống các đô thị, các khu vực dân cư nông thôn

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống thoát nước mặt

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống cấp năng lượng và viễn thông

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi