0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Thanh Miện là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hải Dương, trung tâm huyện cách thủ đô Hà Nội 60 km; cách thành phố Hải Dương 23 km và cách thành phố Hưng Yên 25 km. Để đảm bảo sự phát triển đồng bộ, tăng cường liên kết vùng, phát triển có định hướng theo quy hoạch và đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện, việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, là việc làm cần thiết và cấp bách.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương: năm 2020

- Mục tiêu đồ án án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương là: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện sẽ giúp địa phương tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch để giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, các khu du lịch, các điểm dân cư nông thôn… trên địa bàn, đồng thời lập các dự án để phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện. Là căn cứ pháp lý để quản lý và triển khai xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Đáp ứng một trong những tiêu chí cần thiết để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Thanh Miện đạt chuẩn nông thôn mới

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

+ Quy định quản lý đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và SDD, hệ thống hạ tầng xã hội

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện - giao thông

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp - thoát nước - môi trường

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống giao thông - cao độ nền

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống năng lượng

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống thoát nước

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống viễn thông, chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 13: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi