0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Vùng TP.HCM đồng thời là vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN), bao gồm 8 tỉnh thành: TP.HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An và Tiền Giang. Có tổng diện tích tự nhiên 30.591,864 km2, chiếm khoảng 9,24% diện tích của cả nước. Hiện nay vùng TP.HCM đang phải đối diện với các thách thức mới, trong bối cảnh phát triển tương lai của quốc gia và quốc tế. Tình trạng ô nhiễm môi trường, tác động của biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng. Do đó, đòi hỏi phải có những điều chỉnh về chiến lược phát triển không gian vùng TP.HCM đáp ứng yêu cầu mới.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: năm 2016

- Phạm vi nghiên cứu: Bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và 07 tỉnh xung quanh bao gồm : Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang. Quy mô dân số vùng khoảng 18.756.792 người, diện tích đất tự nhiên vùng khoảng 30.404 km². Mật độ dân số là 613 người/km2, tỷ lệ đô thị hóa là 54,32%.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cấp điện

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cấp nước

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng đánh giá môi trường chiến lược

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ định hướng cao độ nền, thoát nước mặt

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện

+ QH 13: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống cấp năng lượng

+ QH 14: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 15: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi