0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư – Quy hoạch khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035

Thành phần hồ sơ:

QH01-Sơ đồ vị trí và các mối liên hệ

QH02-Sơ đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây

QH03-Các sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

QH04- Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

QH05-Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH06-Sơ đồ quy hoạch hệ thống giao thông

QH08-Sơ đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

QH09A-Khung thiết kế đô thị tổng thể

QH09B-Khung thiết kế đô thị tổng thể - Phối cảnh phương án thiết kế

QH10A-Vị trí giới hạn hiện trạng khu đất, các sơ đồ nghiên cứu và ý tưởng quy hoạch

QH10B- Quy hoạch không gian và thiết kế đô thị chi tiết

QH10B- Phối cảnh minh họa và các mặt đứng, mặt cắt

QH11A-Vị trí giới hạn hiện trạng khu đất, các cơ sơ đồ nguyên cứu và ý tưởng quy hoạch

QH11B- Thiết kế đô thị và các giải pháp quy hoạch chi tiết

QH11C- Mặt bằng kiến trúc cảnh quan và phối cảnh tổng thể các mặt bằng

QH12A-Vị trí, giới hạn, hiện trạng khu đất, sơ đồ cơ cấu và ý tưởng quy hoạch

QH12B-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và khung thiết kế đô thị, các mặt đứng và mặt cắt minh họa

Tài liệu được định dạng file Ảnh(.jpg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi