0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Xây dựng, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Quảng Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ - khu vực phát triển kinh tế năng động của cả nước. Với lợi thế về mặt biên giới đất liền, biên giới trên biển và vị trí địa lý, trong giai đoạn vừa qua tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đạt ở mức khá cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực theo mô hình từ “nâu” sang “xanh”. Việc hình thành và phát triển cụm công nghiệp đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi khả năng tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ và sử dụng các dây chuyền sản xuất tiên tiến để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; đồng thời việc xử lý chất thải, nước thải có điều kiện sử dụng hệ thống xử lý chất thải tập trung, giải quyết tốt vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển sản xuất công nghiệp.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án xây dựng, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ

(ACUD - MyLinh – Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi