0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
40 EP
Trạm bơm cứu hỏa

Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về Chi tiết cấu tạo Trạm bơm cứu hỏa. Tài liệu bao gồm các bản vẽ sau:

1- Mặt bằng Trạm bơm cứu hỏa

2- Các mặt cắt

3- Các mặt đứng

4- Mặt bằng móng Trạm bơm cứu hỏa

5- Chi tiết lanh tô

6- Thép mái của Trạm bơm cứu hỏa

7- Cửa ra vào Trạm

8- Thống kê thép

9- Bố trí điện trong nhà

Định dạng file autocad .dwg

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi