0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Hồ sơ bảo tồn di sản kiến trúc Đình Đại Nam

Hồ sơ kiến trúc bảo tồn di sản đình Đại Nam

  Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể và các mặt bằng đình

- Bản vẽ mặt đứng

- Bản vẽ mặt cắt

- Các bản vẽ chi tiết khác

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(nvt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi