0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Đồ án tốt nghiệp Chuẩn bị kỹ thuật TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình (Phần bản vẽ)

Quy hoạch chung thành phố Hoà Bình đến năm 2010 đã được Uỷ ban Nhân dân tĩnh Hoà Bình phê duyệt  tại quyết đinh số 472/QĐ- UB ngày 29/10/1993 , đến nay quy hoạch chung thị xã đã được thực hiện được 7 năm đó là thời hạn cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung thị xã . Tình hình  phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã có những biến động đáng kể , nhất là sau khi xây dựng công trình thuỷ địên Sông Đà hoàn thành , toàn bộ xây dựng công trình ở Bở trái ở Sông Đà đã được bàn giao cho tỉnh quản lý. Qúa trình quản lý và sử dụng đất đai, công trình xây dựng ở Bờ trái nói riêng và toàn bộ thành phố nói chung có biến động so với quy hoạch chung được duyệt đòi hỏi phải được đánh giá sắp xếp lại . Đặc biệt , tính chất của thành phố được bổ sung sau khi có quyết định số 10/1998/QĐ-TTG ngày 23/1/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc định hướng quy hoạch định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, trong đó xác định thành phố Hoà Bình là một đô thị trung tâm  vùng Tây Bắc . Bởi vậy việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hoà Bình là cần thiết .  Một trong những nội dung quan trọng của điều chỉnh quy hoạch chung là vấn đề chuẩn bị kỹ thuật cho đô thị. Do vậy đề tài: Quy hoạch chiều cao và thoát nước mưa choầthnhf phố Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình mang ý nghĩa rất thực tế để đáp ứng cho việc lập đề án quy hoạch chung thành phố Hoà Bình.  

I: Phần quy hoạch chung
1. Sơ đồ liên hệ vùng      
2. Bản đồ địa hình và hiện trạng (tỉ lệ 1/10.000)
3. Bản vẽ định hướng phát triển không gian (tỉ lệ 1/10.000)
4. Bản vẽ đánh giá tổng hợp đất xây dựng (tỉ lệ 1/10.000)
5. Bản vẽ quy hoạch chiều cao và tính khối lượng đất (tỉ lệ 1/10.000)
6. Bản vẽ quy hoạch thoát nước (tỉ lệ 1/10.000)
II: Phần quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500)
1. Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc
2. Bản vẽ quy hoạch chiều cao
3. Bảng tính khối lượng đất và điều phối đất
4. Bản vẽ mạng lưới thoát nước
5.Bản vẽ trắc dọc tuyến cống

Định dạng file dưới dạng cad

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi