0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung thị trấn Ba Đồn- Huyện Quảng Trạch- Tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung thị trấn Ba Đồn- Huyện Quảng Trạch- Tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 bao gồm 4 phần với các bản vẽ như sau:

*Phần quy hoạch chung:

-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-Sơ đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

-Sơ đồ phân tiền đề phát triển, ý tưởng và cơ cấu đô thị

-Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

-Sơ đồ định hướng phát triển không gian

-Sơ đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

-Sơ đồ quy hoạch mạng lưới cấp điện

-Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

*Phần quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu trung tâm

-Sơ đồ đánh giá vịt trí – hiện trạng kiến trúc cảnh quan

-Sơ đồ nghiên cứu lý thuyết – cơ sở lý luận – sơ đồ cơ cấu

-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan – thiết kế đô thị

*Phần quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị khu du lịch sinh thái Cồn Két

-Sơ đồ đánh giá vị trí- hiện trạng kiến trúc cảnh quan

-Sơ đồ nghiên cứu lý thuyết – cơ sở lý luận – sơ đồ cơ cấu

-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan – thiết kế đô thị

*Phần quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị khu trung tâm du lịch triển lãm Cát.

-Sơ đồ đánh giá vị trí- hiện trạng kiến trúc cảnh quan

-Sơ đồ nghiên cứu lý thuyết – cơ sở lý luận – sơ đồ cơ cấu

-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan – thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn, gồm 3 khổ (6.722x4.758 pixel, 7.022x4.967 pixel, 8.962x6.344 pixel) (.jpg)

(tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi