0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Thi công và tổ chức thi công tuyến đường đô thị - Nền đường vừa đào vừa đắp

Thành phần hồ sơ quy hoạch :

1- Thuyết minh

2-  Phần bản vẽ

-          Kỹ thuật thi công và tổ chức thi công

-          Quy hoạch chung

-          Tuyến 1-500

-          Tuyến 1-2000

 

 (ht-nvt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi