0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Giáo trình Cấp thoát nước đô thị

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

 - “Giáo trình Cấp thoát nước đô thị” được biên soạn theo yêu cầu của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội nhằm trang bị cho học Sinh trường Trung học Xây dựng Hà Nội những kiến thức cơ bản về cấp thoát nước, quy trình và các biện pháp thi công hệ thống cấp thoát nước đô thị.

- Trong thời đại hiện nay, môi trường và phát triển bền vững là những vấn đề được nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm. Ở một khía cạnh nào đó, để góp phần bảo đảm cho môi trường không bị suy thoái và phát triển một cách bền vững thì phải chú ý giải quyết vấn đề xử lý nước thiên nhiên, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường một cách hợp lý nhất. Cung cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cấp bách cho mọi người, mọi nước trên thế giới. Một bộ phận của vấn đề này là sự ô nhiễm nước. Sự tổn hại và đau xót to lớn của loài người là bị mắc những bệnh tật mà những bệnh tật đó có thể khắc phục được nếu như cung cấp nước sạch đầy đủ, bố trí hệ thống cấp nước, thoát nưốc một cách hợp lý và giải quyết tình trạng ô nhiễm nước do chất thải sinh hoạt và công nghiệp gây ra.

- Giáo trình Cấp thoát nước đô thị bao gồm bốn phần và những chương sau:

PHẦN I. CẤP NƯỚC

 - Chương 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước

 - Chương 2. Nguồn nước và xử lý nước cấp

 - Chương 3. Mạng lưới cấp nước

 - Chương 4. Cấp nước công trường xây dựng

 - Chương 5. Hệ thống cấp nước bên trong công trình

PHẦN II. THOÁT NUỚC

 - Chương 1. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước

 - Chương 2. Mạng lưới thoát nước

 - Chương 3. Xử lý nước thải

 - Chương 4. Hệ thống thoát nước bên trong công trình

PHẦN III. THI  CÔNG ĐƯỜNG ỐNG

 - Chương 1. Những vấn đề chung về thi công

 - Chương 2. Thi công đường ống cấp thoát nước

PHẦN IV. PHỤ LỤC (CÁC BẢNG TRA THUỶ LỤC)

* Cuốn sách “Giáo trình Cấp thoát nước đô thị”  được xuất bản năm 2005

* Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi