0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Đồ án môn học kỹ thuật hạ tầng đô thị - Quy hoạch chi tiết Mạng lưới cấp điện cho khu trung tâm thị xã Bắc Cạn

Thành phần hồ sơ quy hoạch :

Xem chi tiết tại file minh họa bên dưới.

1-       Thuyết minh

2-       Phần bản vẽ

3-       Phần hạ áp

4-       Phần trung áp

 

 (bt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi