0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Buôn Ma Thuột

Hệ thống thoát nước ở phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Dak lak là hai hệ thống độc lập tách biệt nhau. Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng dọc hai bên các trục đường chính, hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tách biệt riêng với hệ thống thu gom nước mưa. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt được đấu nối từ các hộ gia đình đây là hệ thống khép kín, được dẫn thẳng về nhà máy xử lý do địa hình dốc núi. Ngoài ra điều đặc biệt là theo quy hoạch hầu như trên khắp thành phố các hộ gia đình đều không sử dụng bể phốt mà nước thải được thải trực tiếp vào hệ thống thu gom. Do vậy nước thải mang đặc trưng riêng của khu vực: + Thành phần nước thải khu vực chứa hàm lượng chất hữu cơ, tổng nitơ, tổng phốt pho cao, như SS = 350 mg/l, COD = 570 mg/l, BOD5 = 350 mg/l, Nt = 25 mg/l, Pt = 8 mg/l. + Trên cơ sở phân tích tổng quan các phương án xử lý nước thải đô thị, đã đề xuất được phương án xử lý phù hợp đối với nước thải của khu vực, gồm các công trình và thiết bị: Công trình thu ( mương dẫn nước thải, song chắn rác, máng đo lưu lượng) – Hồ kỵ khí – Bể điều hòa thiếu khí – Bể Aeroten – Bể lắng II – Ngăn thu nước tái sử dụng – Bể nén bùn – Máy lọc ép dây đai.

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi