0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị khu 5A năm 2020, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số:  160/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường THCS Chất lượng cao và khu dân cư đô thị tại khu 5A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí          

- Thời điểm quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH 08: Quy hoạch san nền điều chỉnh

+ QH 09: Bản đồ quy hoạch giao thông điều chỉnh

+ QH 10: Bản đồ hệ thống thoát nước mưa điều chỉnh

+ QH 11: Bản đồ hệ thống thoát nước thải điều chỉnh

+ QH 12: Bản vẽ cấp nước điều chỉnh

+ QH 13: Bản vẽ cấp điện trung áp điều chỉnh

+ QH 14: Bản vẽ cấp điện hạ áp điều chỉnh

+ QH 15: Bản đồ cấp điện chiếu sáng

+ QH 16: Bản đồ tổng hợp đường ống điều chỉnh

+ Bản vẽ khung A0

+ Bản vẽ nền

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng khu 5A

+ Bản đồ hiện trạng

+ Bản đồ kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ ranh giới quy hoạch

+ Bản vẽ thiết kế đô thị điều chỉnh

+ Bản đồ tổng mặt bằng khu 5A điều chỉnh

+ Bản đồ vị trí

+ Bản đồ giới hạn vị trí khu vực

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi