0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tự xây tổ 25A, khu 7, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí năm 2016

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Phê duyệt tại: QĐ Số: 5477/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tự xây tổ 25A, khu 7, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi