0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đồi Lắp Ghép, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 7946/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đồi Lắp Ghép tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

- Thời điểm chỉnh sửa quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đồi Lăp Ghép, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ hiện trạng khu dân cư đồi Lắp Ghép

+ Bản vẽ quy hoạch cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ đánh giá vị trí đất hiện trạng và môi trường

+ Bản đồ hệ thống cấp điện

+ Bản đồ hệ thống cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ Bản đồ tổng hợp

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi