0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Yên Tử là địa danh nổi tiếng, một tài sản có giá trị về lịch sử - văn hoá, một thắng cảnh thiên nhiên đặc sắc của Quốc gia đã được Nhà nước công nhận là Di tích Quốc gia năm 1974. Càng ngày, giá trị lịch sử văn hoá và giá trị cảnh quan phong phú của Yên Tử càng được bộc lộ rõ nét. Chính vì vậy, việc đầu tư mở rộng hướng tới có thể đón tiếp các đối tượng du khách trong nước và quốc tế xứng với tiềm năng du lịch văn hoá tín ngưỡng là rất cần thiết, phù với định hướng phát triển kinh tế xã hội và du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Nhận thức và đánh giá giá trị quần thể kiến trúc cảnh quan và giá trị phi vật thể, được sự quan tâm của Nhà nước, việc đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích đã được thực hiện trong suốt giai đoạn từ 1997-2011. Bộ VHTT và các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là chính quyền và nhân dân địa phương đã chỉ đạo và thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích với tinh thần cao nhất.

- Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, mang tính đa ngành và hợp nhất là hết sức cần thiết, cần triển khai sớm nhất để chuẩn bị kế hoạch lâu dài nâng tầm giá trị vĩnh hằng của Di sản.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh: năm 2013

- Mục tiêu của Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh Giúp bảo vệ gìn giữ, phát hiện, làm sáng tỏ và phong phú thêm các giá trị văn hoá vật thể (chùa, am, tháp…) và các di tích phi vật thể của Khu di tích; tôn vinh giá trị bản sắc của phật giáo Việt Nam, trong đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của Thiền phái Trúc Lâm. Điều chỉnh khu vực bảo vệ I, II của các di tích theo quy định Luật di sản văn hoá; mở rộng phạm vi ranh giới, không gian khu di tích để bảo vệ di tích, bảo vệ cảnh quan - môi trường. Phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu di tích (về giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường…) đảm bảo đồng bộ và thuận tiện. Phát triển hệ thống dịch vụ đa dạng, phong phú, chất lượng cao nhằm thu  hút và đáp ứng nhu cầu của du khách quanh năm.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng SDD khu vực Dốc Đỏ - Chùa trình

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng SDD khu vực Nam Mẫu

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng SDD khu trung tâm lễ hội - Chùa Đồng

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng giao thông và chỉ giới đường đỏ

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch cấp nước

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch cấp điện

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH 13: Bản vẽ sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống

(huycuong-thieuxuan-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi