0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Dương Quang giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

 Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

- Xã Dương Quang là xã nằm trong địa giới hành chính của thị xã Bắc Kạn; nằm về phía tây bắc và cách trung tâm thị xã Bắc Kạn khoảng 7 Km, có diện tích đất tự nhiên: 2.593,7 ha; Dân số hiện nay: 2.903 người.

- Việc Quy hoạch xây dựng xã Dương Quang - thị xã Bắc Kạn nhằm đánh giá rõ các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đưa ra định hướng phát triển về không gian, về mạng lưới dân cư, về hạ tầng kỹ thuật, xã hội nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh vốn có của địa phương, đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý xây dựng, quản lý đất đai của địa phương theo Chương trình Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước đề ra là một yêu cầu cấp thiết.

- Được UBND thị xã Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2012

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Dương Quang giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn là: Xây dựng hình mẫu quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang – thị xã Bắc Kạn đạt được các tiêu chí có liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, gắn với các cơ sở kinh tế công nghiệp, dịch vụ và phát triển theo quy hoạch nông thôn mới. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn xã Dương Quang. Định hướng phát triển không gian trên địa bàn xã Dương Quang phù hợp với đa dạng sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư xã và đáp ứng được các tiêu chí về nông thôn mới.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Dương Quang giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

+ Quy định quản lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2011

+ QH_03: Bản vẽ không gian tổng thể toàn xã

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sản xuất

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH_08: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH_09: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi