0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Cao Sơn giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Xã Cao Sơn là địa phương nằm trong vùng miền núi phía Bắc có tổng diện tích đất tự nhiên là  6.357,90 ha, dân số toàn xã hiện nay là  818  người; số lao động là  487  người, chiếm  59,54 %. Diện tích đất tự nhiên lớn, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao… đó là những điều kiện thuận lợi để Cao Sơn phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ …. Tuy nhiên, các ngành kinh tế trên chưa phát triển đúng với tiềm năng sẵn có tại địa phương.

  - Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Cao Sơn là: Nhằm rà soát và đánh giá thực trạng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từ đó đưa ra các định hướng để phát triển xã trở thành một xã nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là cơ sở định hướng cho việc xây dựng xã theo hướng nông thôn mới,  khắc phục những bất hợp lý, nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

 + Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Cao Sơn giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

 + Quy định quản lý

 + Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

 + QH_01: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm

 + QH_02: Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi