0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Dương Phong giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Dương Phong là một xã nằm trong miền núi phía Bắc, cách trung tâm huyện Bạch Thông khoảng 40 km về phía Tây, với tổng diện tích tự nhiên 4889,71 ha, dân số  1.756  người. Nhằm rà soát và đánh giá thực trạng của xã theo các tiêu chí của một xã nông thôn mới, từ đó đưa ra các định hướng để phát triển xã trở thành một xã nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững trong giai đoạn 2011 - 2020. Do đó, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Dương Phong huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2020 là rất cần thiết.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Dương Phong giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn là: Đảm bảo cho việc phát triển kinh tế-xã hội bền vững đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, phát triển dịch vụ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị. Ổn định đời sống dân cư, phát triển bền vững kinh tế trong các ngành như: Nông, lâm nghiệp, chăn nuôi; các cơ sở sản xuất kinh doanh... Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang làng xóm, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đồng. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Khai thác hiệu quả quỹ đất; có phương án sử dụng đất hợp lý trên cơ sở phát triển bền vững, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, hướng dẫn xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã.

- Thời điểm lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Dương Phong giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Dương Phong giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

+ Quy định quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm

+ QH_02: Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện, cấp nước khu trung tâm

+ QH_03: Bản vẽ không gian tổng thể toàn xã

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sản xuất

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH_08: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH_09: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi