0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu đô thị N2 các thị trấn Quang Minh, Chi Đông, các xã Thanh Lâm, Kim Hoa huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.dwg)

- Phân khu đô thị N2 nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc Thành phố trung tâm, Phân khu đô thị N2 có vai trò là một đầu mối kinh tế, giao thông vận tải kỹ thuật ở phía Bắc Thủ Đô. Trong đó có nhiều dự án, đồ án quy hoạch chi tiết đã, đang được cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc lập quy hoạch phân khu đô thị N2 là cần thiết, phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị; Triển khai thực hiện các chủ trương đầu tư xây dựng; Hướng dẫn giải quyết là các dự án, đồ án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi hợp nhất mở rộng Thủ đô Hà Nội.

- Mục tiêu của Quy hoạch phân khu đô thị N2 các thị trấn Quang Minh, Chi Đông, các xã Thanh Lâm, Kim Hoa huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội là: Giúp Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan. Nghiên cứu đề xuất giải pháp khớp nối, xử lý đối với các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã và đang triển khai trong thời gian qua. Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các quy định của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội có liên quan đến phân khu đô thị. Xác định cụ thể hóa phạm vi ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị; các khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới phù hợp với: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch chuyên ngành, Quy hoạch mạng lưới...và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế.

 - Thời điểm lập Quy hoạch phân khu đô thị N2 các thị trấn Quang Minh, Chi Đông, các xã Thanh Lâm, Kim Hoa huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch phân khu đô thị N2 các thị trấn Quang Minh, Chi Đông, các xã Thanh Lâm, Kim Hoa huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N2 các thị trấn Quang Minh, Chi Đông, các xã Thanh Lâm, Kim Hoa huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

*) Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng SDD và đánh giá quỹ đất xây dựng

+ QH 03: Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH05A: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05B 1-2:Các bản vẽ thiết kế đô thị

+ QH05C:Phối cảnh

+ QH06A: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH06B: Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật

+ QH07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH07B: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH07C: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH07D: Bản dồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng đô thị

+ QH07E: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

+ QH 08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH09A: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

+ QH09B: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

(mailien-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi