0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công dự án nhà ở thương mại – Hạng mục công trình tiện ích: Cổng chào

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

+) Kết cấu bể bơi:

- KC-01: Kết cấu cổng - 01

- KC-02: Kết cấu cổng – 02

- KC-03: Kết cấu cổng – 03

- KC-04: Kết cấu cổng – 04

- KC-05: Kết cấu cổng – 05

- KC-06: Kết cấu cổng – 06

- KC-07: Kết cấu cổng – 07

- KC-08: Kết cấu cổng – 08

- KC-09: Kết cấu cổng – 09

- KC-10: Kết cấu cổng – 10

- KC-11: Kết cấu cổng – 11

- KC-12: Kết cấu cổng – 12

- KC-13: Kết cấu cổng – 13

- KC-14: Kết cấu cổng – 14

- KC-15: Kết cấu cổng – 15

- KC-16: Kết cấu khung thép mái – 16

- KC-17: Thống kê thép- 01

- KC-18: Thống kê thép- 02

- KC-19: Kết cấu biểu tượng-01

- KC-20: Kết cấu biểu tượng-02

- KC-21: Kết cấu biểu tượng-03

- CĐ-09: Mặt bằng cấp điện tủ điện TĐ.BT-TNR

- CĐ-10: Mặt bằng, sơ đồ cấp điện biểu tượng- Thống kê khối lượng

- CĐ-11: Chi tiết lắp đặt mương đặt cáp

- CĐ-02: Sơ đồ cấp điện tủ điện TĐ.CT-TNR

- CĐ-03: Mặt bằng cấp nguồn tiếp địa tủ điện TĐ.CT-TNR

- CĐ-04: Mặt bằng chống sét mái

- CĐ-05: Mặt đứng chiếu sáng trục 1-2, A-B

- CĐ-06: Mặt cắt chiếu sáng 1-1

- CĐ-07: Mặt cắt chiếu sáng 2-2, 3-3

- CĐ-08: Mặt cắt chiếu sáng 4-4, 5-5

- CĐ-09: Mặt cắt chiếu sáng 7-7, mặt bằng chiếu sáng mái

- CĐ-10: Chi tiết lắp đặt, mương đặt cáp

- CĐ-11: Thống kê khối lượng cổng chào

- MBTT: Mặt bằng tổng thể

- MBĐV: Mặt bằng định vị

- KT-01: Mặt đứng trục 1-2,  Mặt đứng trục A-B

- KT-02: Mặt cắt 1-1

- KT-03: Mặt cắt 2-2, mặt cắt 3-3

- KT-04: Mặt cắt 4-4, mặt cắt 5-5

- KT-05: Mặt cắt 6-6, mặt cắt 7-7

- KT-06: Mặt bằng mái, chi tiết biển tên

- KT-07: Chi tiết mặt đứng trục 1-2, Chi tiết mặt đứng trục A-B

- KT-08: Chi tiết mặt đứng MD2, Chi tiết mặt đứng MD3

- KT-09: Chi tiết mặt đứng MD4, Chi tiết mặt đứng CTA

- KT-10: Chi tiết mặt đứng MD5

- KT-11: Chi tiết mặt đứng MD6

- KT-11A: Mặt bằng trần

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg); (.pdf); (xlxs)   

(nvt-upweb-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi