0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quyết định Số: 2813/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả sử dụng công nghệ cao tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 - Thời điểm ban hành: năm 2020

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Thuyết minh:

+ Quyết định Số: 2813 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả sử dụng công nghệ cao tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

 (ACUD-MyLinh-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi