0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án thiết kế tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu dầm T

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

-Bình đồ cầu

-Bố trí chung cầu

-Mặt bằng đúng dầm

-Mặt bằng công trường

-Chi tiết cấu tạo

-Bản vẽ cấu tạo chi tiết kết cấu nhịp

- Thiết kế thi công và tổ  chức thi công cầu…

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi