0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án thiết kế tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu Vĩnh Cửu

Đồ án bao gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word):

Nội dung bao gồm:

1-  Thuyết minh tổng hợp

-Phần 1: Giới thiệu hồ sơ thiết kế kỹ thuật

-Phần 2: Thiết kế tổ chức thi công

-Phần 3: Tổ chức thi công

2- Bản vẽ

-Bản vẽ bình đồ cầu

-Bản vẽ bố trí chung

-Bản vẽ mặt bằng đúng dầm

-Bản vẽ mặt bằng công trường

-Bản vẽ cấu tạo chi tiết cấu tạo

-Bản vẽ kết cấu nhịp

-Bản vẽ thiết kế thi công và tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu…

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi